Finále

Finále se bude konat v klášteře Rosa coeli v Dolních Kounicích dne 22. 5. 2017 od 10.00 hod., předpokládaný konec soutěže 14.00.

Z každé kategorie se utkají 3 vítězné týmy, 4. tým v pořadí se soutěže zúčastní jako náhradní. (Odřekne – li účast náhradní tým, bude vyzván k možné účasti další tým v pořadí.) Příjezd týmů na místo konání mezi 9. 30 – 10.00. V případě, že některý z týmů nedorazí, nebo dorazí později než v 10.00, automaticky na jeho místo nastoupí náhradní tým. Současně si každý z celkem 12 týmů může přivézt na finále 20 – 25 svých příznivců včetně pedagogů, počty je však potřeba nahlásit předem. Organizace cesty na soutěž  leží na bedrech školy, vzhledem k našim finančním možnostem nejsme bohužel schopni proplácet cestovní náklady. Všechny 3 týmy z každé kategorie však obdrží na závěr soutěže pěkné věcné ceny (deskové hry, hlavolamy, sladkosti, vouchery na rodinné vstupné do památky apod.), pro soutěžící týmy bude připraveno malé občerstvení. Pro všechny zúčastněné je vstup a prohlídka kláštera Rosa coeli zdarma. Školy, které budou mít zájem o komentovanou či nekomentovanou prohlídku kláštera po skončení soutěže, informujte nás prosím. Vzhledem k velkému množství zúčastněných budeme muset časy prohlídek regulovat. Čekání si mohou školy zkrátit prohlídkou města, synagogy, nebo možností občerstvovacího prodejního stánku před klášterem.

Veřejné WC je v Dolních Kounicích z pravé strany kulturního domu, který se nachází hned vedle pošty u autobusového nádraží. Během soutěže je k dispozici mobilní TOI u kláštera, přesto doporučujeme využití klasického veřejného WC zdarma. Pitná voda u kláštera je k dispozici.

Důležitou podmínkou pro návštěvníky je, aby všichni (jak soutěžící, tak jejich doprovodný tým) přišli na soutěž ve vlastnoručně vyrobených kostýmech z období středověku. Vytváření kostýmů by mělo být zábavou, stejně jako soutěž samotná, netřeba se trápit žádným profesionálním designem.  🙂

V případě velmi nepříznivého počasí bude soutěž přesunuta do kuturního domu v Dolních Kounicích.

Vzhledem k tomu, že o možnost shlédnout soutěže z publika je velký zájem, chtěli  bychom vás  požádat, aby nám vaše školy nejpozději do 28. 4. sdělily počty žáků/studentů a pedagogů, kteří se jako diváci soutěže zúčastní! Kapacita návštěvníků  je totiž omezená a v případě, že vítězné školy nevyužijí plně nabídky, rádi bychom dali příležitost dalším v internetové soutěži zúčastněným školám.

Průběžně budeme viz níže zveřejňovat rady a další informace k soutěži. V případě dotazů pište na info@rytiridejin.cz nebo volejte na mob. 736 603 123.

 

Rady a tipy:

Protože období středověku je velmi rozsáhlé, poskytujeme zde informaci o okruhu témat otázek.

1. Stavby lucemburské gotiky v českých zemích (kategorie A – pouze stavby Karla IV.)

2. Otázky  všech 3 kategorií internetové  soutěže (u kategorie A  pouze otázky kategorie A a B – porozumění základním pojmům). Otázky nemusí být nutně ve stejném znění, jako byly v internetové soutěži.

3. Historie kláštera Rosa coeli  ( u kategorie A pouze základní znalosti)

4. Muzikál Noc na Karlštejně a Karel IV. – Otec vlasti

5. Kultura, obyčeje a  zvyky středověku (kategorie A – základní znalosti)

6. Ochutnávání potravin (bez nápojů)