Užitečné

Užitečné informace

 

ÚČASTNÍCI FINÁLOVÉHO KOLA SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ SEKCI „FINÁLE“ !

 

Soutěžní otázky si uložte do svého počítače a vytiskněte. Dejte pozor, abyste uložili/vytiskli správnou věkovou kategorii pro váš tým!

Do pravého horního rohu napište jméno vašeho týmu, školu a e-mail, na který vám máme zaslat informaci o případném postupu. Hodnotící komise dostane vaše formuláře s přelepenými údaji, aby nevěděla, čí odpovědi hodnotí.

U každé otázky zakřížkujte 1 správnou odpověď. U otázek, kde nejsou uvedeny možnosti a), b), c), d), napište odpověď slovy. Zodpovíte – li kteroukoliv otázku špatně, odečítá se vám u této otázky vždy 0,5 bodu.

Archy se zodpovězenými otázkami naskenujte a zašlete na e-mail: info@rytiridejin.cz. Uzávěrka přijímání odpovědí je 9. dubna 2017 ve 23:59 hod. Odpovědi zaslané po uzávěrce, nebudou do soutěže zařazeny.

I v případě, že se vám nepodaří některé otázky zodpovědět, nezoufejte a nevzdávejte to, všichni mají stejné podmínky.

PŘI ZODPOVÍDÁNÍ OTÁZEK V INTERNETOVÉM KOLE JE VŠE POVOLENO: MŮŽETE GOOGLIT, DOTAZOVAT KOHOKOLIV, HLEDAT V LITERATUŘE NEBO SE RADIT SE STARŠÍMI. Pamatujte na to, že nejen znalosti, ale i vynalézavost a kreativita při získávání vědomostí a informací se cení! Ale na druhou stranu počítejte s tím, že ve finálovém kole žádné pomocníky mít nebudete. Také myslete na to, že i vaši kamarádi ze školy jsou v této době vaše soutěžní konkurence, neboť do finálového kola postupuje vždy jen 1 tým ze stejné školy ve stejné věkové kategorii.

V případě nejasností pište nebo volejte na: info@rytiridejin.cz nebo mob: 736 603 123.

Každá z přihlášených škol má možnost do hodnotící komise nominovat jednoho učitele své školy a to až do 9. 4. !!! Učitelé se nominují sami z vlastního nebo školního mailu, nebo je může nominovat škola. Není povoleno, aby žáci ze svých e-mailových adres nominovali učitele. Termín zasedání hodnotící komise bude projednán s konkrétními přihlášenými učiteli tak, aby pokud možno nekolidoval s jejich vážnými termíny.

Na facebookové skupině Rytíři dějin –  https://www.facebook.com/groups/389532084762860/?fref=ts  bude do 9. dubna  otevřena soutěžní anketa, kde mohou fanoušci soutěžit o zvláštní cenu. (Tým Rytířů se bude snažit fanoušky vaší školy/školní skupiny co nejdříve po odeslání žádosti potvrdit, nebo je můžete potvrdit i vy.) Fanoušci mohou být i rodiče, příbuzní kamarádi atd. Cenu získá 1 facebooková osoba, která bude vylosována z příznivců konkrétní školy, která bude mít největší počet fanoušků. Fanoušci, dejte současně svůj „lajk“ stránce Rytíři dějin – http://www.rytiridejin.cz/

Další informace viz:

 https://www.youtube.com/watch?v=hhqUXlF3-hw&t=1785s

http://www.dolnikounice.cz/

kniha Dolní Kounice – příběh města, 2014